Кош кайчы көтөргүч стол

  • Double Scissor Lift Table

    Кош кайчы көтөргүч стол

    Кош кайчы көтөргүч столу бир бийиктикте иштөөгө мүмкүн болбогон жумушчу бийиктиктеринде иштөөгө ылайыктуу жана аны чуңкурга орнотсо болот, ошондо кайчы көтөргүч стол үстү менен тегиз кармалып, айланып калбайт. өзүнүн бийиктигинен улам жердеги тоскоолдук.