Мобилдүү Mini Scissor Lift

  • Mobile Mini Scissor Lift

    Мобилдүү Mini Scissor Lift

    Мини мобилдик кайчы көтөргүч көбүнчө үйдүн бийик тоолуу шарттарында колдонулат жана анын максималдуу бийиктиги 3,9 метрге жетиши мүмкүн, бул орто бийиктиктеги операцияларга ылайыктуу. Ал кичинекей көлөмгө ээ жана тар мейкиндикте кыймылдап, иштей алат.